รับรางวัลดีเด่น

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

kruklea tr.5’s photostream

นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบรางวัลครูดีเด่น ไทยรัฐวิทยานายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบรางวัลครูดีเด่น ไทยรัฐวิทยานายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบรางวัลครูดีเด่น ไทยรัฐวิทยานายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบรางวัลครูดีเด่น ไทยรัฐวิทยานายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบรางวัลครูดีเด่น ไทยรัฐวิทยารางวัลครูดีเด่น จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรี และคณะครูที่ได้รับรางวัลรางวัลหนังสือพิมพ์โรงเรียนอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุนประธานในพิธีกล่าวเปิดงานครูศรีเรือน ย้ิมศรีเจริญกิจ ตัวแทนรับรางวัลภาพหมู่
โล่รางวัลครูเม้าท์ กับน้อง เคโงะทีม "ไทยรัฐ..สวัสดี"ชื่นชม..หายเหนื่อยDSCF3891DSCF3623
DSCF3622DSCF3621DSCF3619DSCF3616DSCF3615DSCF3609

รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น

5 W 1 H

แบบสำรวจการอ่านหนังสือของนักเรียน

ครูไทยรัฐตัวจริงค่ะ

DSCF3891 by kruklea tr.5
DSCF3891, a photo by kruklea tr.5 on Flickr.

แกลอรี่

This slideshow requires JavaScript.

สร้างนิสัยรักการอ่าน

3น้องน้อยเขียนข่าว

เป็นกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่านที่จัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โดยให้นักเรียนไปสัมภาษณ์บุคคลในข่าว โดยใช้ 5W 1H

คำนาม

สร้างนิสัยรักการอ่าน

จัดกิจกรรมทั้งหมด ๙ กิจกรรม ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มี Best practices ชื่อ “กิจกรรมหนังสือเสี้ยวเดียว”