Monthly Archives: กรกฎาคม 2012

รับรางวัลดีเด่น

This slideshow requires JavaScript.

kruklea tr.5’s photostream

นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบรางวัลครูดีเด่น ไทยรัฐวิทยานายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบรางวัลครูดีเด่น ไทยรัฐวิทยานายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบรางวัลครูดีเด่น ไทยรัฐวิทยานายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบรางวัลครูดีเด่น ไทยรัฐวิทยานายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบรางวัลครูดีเด่น ไทยรัฐวิทยารางวัลครูดีเด่น จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรี และคณะครูที่ได้รับรางวัลรางวัลหนังสือพิมพ์โรงเรียนอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุนประธานในพิธีกล่าวเปิดงานครูศรีเรือน ย้ิมศรีเจริญกิจ ตัวแทนรับรางวัลภาพหมู่
โล่รางวัลครูเม้าท์ กับน้อง เคโงะทีม "ไทยรัฐ..สวัสดี"ชื่นชม..หายเหนื่อยDSCF3891DSCF3623
DSCF3622DSCF3621DSCF3619DSCF3616DSCF3615DSCF3609

รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น

5 W 1 H