kruklea tr.5’s photostream

นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบรางวัลครูดีเด่น ไทยรัฐวิทยานายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบรางวัลครูดีเด่น ไทยรัฐวิทยานายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบรางวัลครูดีเด่น ไทยรัฐวิทยานายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบรางวัลครูดีเด่น ไทยรัฐวิทยานายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบรางวัลครูดีเด่น ไทยรัฐวิทยารางวัลครูดีเด่น จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรี และคณะครูที่ได้รับรางวัลรางวัลหนังสือพิมพ์โรงเรียนอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุนประธานในพิธีกล่าวเปิดงานครูศรีเรือน ย้ิมศรีเจริญกิจ ตัวแทนรับรางวัลภาพหมู่
โล่รางวัลครูเม้าท์ กับน้อง เคโงะทีม "ไทยรัฐ..สวัสดี"ชื่นชม..หายเหนื่อยDSCF3891DSCF3623
DSCF3622DSCF3621DSCF3619DSCF3616DSCF3615DSCF3609

รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น

About kruklea

ครูภาษาไทยค่ะ

Posted on กรกฎาคม 10, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. ภูมิใจค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: